دشمنان عامل دارند؛ اینکه قابل انکار نیست. ملّت، ملّت بزرگی است، ملّت خوبی است امّا در درون ملّت -مثل همه‌ی ملّتهای دیگر- آدم‌های غریب‌پرست، سست‌عنصر، مادّی و فریب‌بخور هستند. ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان

#نفوذ_دشمن

#عوامل_درونی_دشمنی_با_انقلاب

نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

انتظار