? #معرفی_کانال

۱-کانال تاریخ پهلوی به روایت اسناد

https://telegram.me/pahlaviiran

۲-کانال مزدور
https://telegram.me/mozdoor

۳-کانال مرور جدی و طنز پهلوی ها
https://telegram.me/dopahlavi

۴-کانال امپراطوری دروغ
https://telegram.me/empireoflies

۵-کانال روزشمار
https://telegram.me/oldnewspaper

۶-کانال موزه عبرت
https://telegram.me/Ebratmuseum

? #معرفی_کتاب

۱.کتاب ده جلدی خاطرات اسدالله علم (نخست وزیر و وزیر دربار و نوکر تمام عیار محمد رضا شاه پهلوی)

۲.کتاب «دختر یتیم» مجموعه خاطرات فرح پهلوی

۳.کتاب «دخترم فرح» خاطرات مادر فرح پهلوی

۴.کتاب دو جلدی «ظهور و سقوط پهلوی » نوشته ارتشبد حسین فردوست(دوست صمیمی محمد رضا شاه پهلوی از دوران تحصیل در سوئیس تا آخرین روزهای حکومت پهلوی که مدتی رئیس ساواک نیز بود)

۵.کتاب خاطرات ارتشبد طوفانیون (از فرماندهان نظامی دوران پهلوی)

۶.کتاب «شاه و کارتر» نوشته مایکل لدین و ویلیام لوئیس ترجمه مهدی افشار

۷.کتاب «غرور و سقوط» نوشته ی آنتونی پارسونز (آخرین سفیر انگلیس در دوران پهلوی)

۸.کتاب « درون انقلاب » نوشته جان استمپل ترجمه دکتر منوچهر شجاعی

۹. کتاب « شکست شاهانه» نوشته ماروین زوئینس ترجمه عباس مخبر

۱۰. کتاب «آخرین مأموریت در تهران » نوشته ژنرال هایرز (در این کتاب که خاطرات وی می باشد، ژنرال هایرز از مأموریت خود از سوی کارتر «رئیس جمهور وقت آمریکا» جهت حفظ حکومت پهلوی پرده بر می دارد)

۱۱. کتاب « آخرین مأموریت در ایران » نوشته سولیوان آخرین سفیر آمریکا در حکومت پهلوی