فاطمه شیرزاد نسبت به دوره آموزشی حرکات مدرن که با حضور یک استاد رقص فرانسوی و با همکاری یک موسسه خصوصی و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برگزار می شود، واکنش نشان داد و اظهار داشت: با نظارت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت و بنده بنرهای برگزاری این دوره از کلاس ها جمع آوری شد.

وی در تشریح عملکرد برنامه های این سازمان افزود: سازمان فرهنگی ورزشی سازمانی است که بخشی از فرهنگ سازی، اجرا و برنامه های مرتبط فرهنگی حوزه مدیریت شهری را پوشش می دهد و با سازمان های متولی فرهنگی هم در اجرای برنامه ها مشارکت می کند.

عضو شورای شهر رشت کوتایی این سازمان در برگزاری کلاس حرکات مدرن را محرز دانست و گفت: سازمان فرهنگی ورزشی باید به محتوای بنر ها توجه کند و این موضوع نشان از کوتاهی این سازمان نسبت به این بنر است که  باید دقت بیشتری نسبت به این حوزه داشته باشد.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ غربی در رشت جایگاهی ندارد، اظهار کرد: جامعه ما یک جامعه ای اسلامی و دینی است و ما باید مروج ارزش های دینی و اسلامی باشیم و فرهنگ غربی در کشور ما جایگاهی ندارد.

شیرزاد با اعلام اینکه توسط نیروهای خدماتی شهرداری نسبت به جمع آوری بنر ها اقدام کردم، بیان داشت: مباحثی که در این زمینه به شکل یک بنر چند روز گذشته در یک نقطه از شهر و آن هم در میدان فرهنگ جانمایی شده بود بعد از اینکه مطلع شدم طی تماس هایی بعنوان نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی خواستار جمع آوری این بنر شدم.

وی در پاسخ به اینکه تلاش ها فقط در حد جمع آوری بنر بوده یا اینکه کل برنامه لغو شده است، افزود: متولی این برنامه شهرداری نبوده اما برنامه لغو شده است و سازمان فرهنگی ورزشی حق ندارد در این راستا برنامه هایی که مغایر با اسلام است را برگزار کند.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه مسئولان شهرداری باید نظارت کافی بر اجرای برنامه های شهر داشته باشند، تاکید کرد: مدیر عامل فرهنگی ورزشی شهرداری باید دقت لازم را داشته باشد و توجه کند و قتی محتوای بنر را می بیند و دستور چاپ و سپس دستور نصب داده می شود همه میتوانند این اقدام را ارزیابی کنند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت درپاسخ به این سوال که اجرای چنین برنامه ای به پیشنهاد چه کسی بوده است، گفت: بنده در جریان نیستم اما سازمان فرهنگی ورزشی باید گفتگویی صورت دهد و بعنوان مسئول برگزاری این کلاس پاسخگو باشند و از کوتاهی که در این راستا صورت گرفته مورد ارزیابی قرار گیرد.

شیرزاد برگزاری چنین برنامه هایی را از مصادیق ولنگاری فرهنگی دانست و گفت: این برنامه ها در راستای ترویج برنامه های غرب است و شبیخون فرهنگی محسوب می شود و ما اجازه نخواهیم داد در شهر ما نسبت به این ولنگاری های فرهنگی اقدام کنند و جلوی آنها خواهیم ایستاد.