مستندی «ما و اسلام، پاسخ به یک نامه» با موضوع ارزیابی دیدگاه‌های مندرج در مکاتبات مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپا و آمریکا توسط رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان تولید می‌شود.

این مستند که به زبان آلمانی تهیه شده، سعی دارد تا به معرفی اسلام از منظر و دیدگاه پژوهشگران و متفکران جامعه آلمان بپردازد. در بخشی از این مستند، نظر اندیشمندان و پژوهشگران آلمانی راجع به اسلام و اقدامات غرب به ویژه آمریکا برای مقابله با آن اختصاص دارد. در بخش دیگری از این مستند، به تلاش مراکز آموزشی در کشورهای غربی برای معرفی اسلام غیر حقیقی اختصاص دارد.

داعش و رابطه آن با کشورهای غربی در کلام اندیشمندان و کارشناسان از دیگر بخش‌های این مستند است.