امام خامنه ای: تشکیل دولت اسلامی یکی از مراحل رسیدن به تمدن اسلامی است

 امام خامنه ای: تشکیل دولت اسلامی یکی از مراحل رسیدن به تمدن اسلامی است.

ان‌شاءاللَّه بزودى با، انجام وظیفه‌اى که مجلس شوراى اسلامی نسبت به انتخاب وزراى صالح خواهد کرد، دولت تشکیل خواهد شد

ان‌شاءاللَّه بزودى با، انجام وظیفه‌اى که مجلس شوراى اسلامی نسبت به انتخاب وزراى صالح خواهد کرد، دولت تشکیل خواهد شد.

???? ??? ???

به این اصل معتقد بوده و هستم که اگر کار به نماز بر می خورد، باید کار را تعطیل کرد و نماز خواند…
استدلالم هم این است که وقتی ندا می آید”حی علی الصلاه”؛ این خیلی تجاهر و وقاحت می خواهد که خدا شما را به نماز بخواند، و شما چشم در چشم دیگران بدوزید و توجّهی نکنید! این لوث کردن ارزش نماز است که هم به کار لطمه می زند، و هم عوارض وضعی دارد.

قساوت قلب در نماز بی توجه

رحمت خدا بر مرحوم شیخ محمد بهارى – در همین ایام ظاهراً بناست سالگرد تعظیمى، گردهمائى تجلیلى از ایشان تشکیل شود – که در یکى از نوشته هایشان می‌گویند که دعا و ذکر و شاید نماز، وقتى بى توجه تکرار می‌شود، قساوت مى آورد!

نماز می‌خوانیم، نمازِ مایه ى قساوت. چرا؟ چون در حال نماز حضور قلب نداریم، توجه نداریم. پس این نماز یا با توجه است، که مایه ى رقت و قرب و لطافت و صفاست؛ یا نمازِ بى توجه است، که آن وقت به گفته ى ایشان مایه ى قساوت قلب است.

امام خامنه ای: فتنه‌ [۸۸]، فتنه‌ بزرگى بود

امام خامنه ای: فتنه‌ [۸۸]، فتنه‌ بزرگى بود.
من به شما عرض کنم؛ چند سالى که بگذرد، آن وقت قلم‌هاى بسته شده‌ى آگاهان بین‌المللى روان خواهد شد، باز خواهد شد، خواهند نوشت.
ممکن است من آن روز نباشم، اما شماها هستید؛ خواهید شنید.
خواهید خواند که چه توطئه‌ى بزرگى پشت فتنه‌ سال ۸۸ بود.
این فتنه خیلى چیز مهمى بود، قصدشان خیلى قصد عجیب و غریبى بود؛ در واقع می‌خواستند ایران را تسخیر کنند.
این‌هایى که عامل فتنه بودند – توى خیابان، یا بعضى از سخن‌گویانشان – اغلب ندانسته وارد این میدان شده بودند؛
اما دست‌هایى این‌ها را هدایت می‌کرد، نمی‌فهمیدند.

تا من هستم نخواهم گذاشت حرکت عظیم ملت ایران به سوی آرمانها ذره ای منحرف شود… .

شما مهندسان پیشرفت آینده کشور هستید

امام خامنه ای در دیدار نخبگان جوان:

شما مهندسان پیشرفت آینده کشور هستید. سیاست و گفتمان پیشرفت علمی با شتاب بالا یک سیاست بنیادی برای نظام است. پیشرفت واقعی یک کشور جز با علم امکان پذیر نیست.


دریافت همه پوسترها: مجموعه پوسترهایی از تمثال امام خامنه ای