حفظ و ترویج اندیشه و تفکر علما و بزرگان دین از وظایف خطیر هر نسلی است. چه بسا عالمانی بوده‌اند که به سبب کوتاهی در حفظ آثارشان اکنون از تفکر و آراء آنان بی‌بهره‌ایم. امام موسی صدر نیز از جمله عالمانی است که حفظ و ترویج اندیشه و عملکرد وی دارای اهمیت است.

هشت جلد از مجموعه در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر شامل عناوینی همچون؛ نای و نی، ادیان در خدمت انسان، رهیافت‌های اقتصادی اسلام، برای زندگی، حدیث سحرگاهان، انسان آسمان، سفر شهادت و روح تشریع در اسلا می شود.

امام موسی صدر در سخنرانی‌ها و تألیفات خود به موضوعاتی همچون دین‌شناسی، اسلام‌شناسی، رابطه دین و انسان، کرامت انسانی، تبلیغ، زن، امام علی علیه‌السلام و واقعه غدیر، امام حسین علیه‌السلام و واقعۀ عاشورا، ولایت و امامت، تبلیغ، اقتصاد، شریعت، تفسیر سور کوتاه و آیات سوره‌های بلند و موضوعات دیگر پرداخته است.

مطالعۀ هشت جلدی در قلمرو اندیشۀ امام موسی صدر مخاطب را با جهان‌بینی امام موسی صدر آشنا می‌سازد.

در واقع، مطالعۀ آثار امام موسی صدر این نکته را تبیین می‌کند که وی مشکلات و پیچیدگی‌های مسائل را در عصر کنونی به خوبی لمس می‌کند و بدان می‌پردازد. او مصلح اجتماعی است که از فرصت سخنرانی‌های خود برای انتقال مفاهیم و بیدار ساختن شعور افراد استفاده می‌کند.

مهر/