حجت الاسلام حمید آقایی بر لزوم اهتمام ویژه به جایگاه مسجد در برنامه ششم توسعه تاکید کرد و گفت: متاسفانه در این برنامه برای مساجد سهمی در نظر گرفته نشده است که امید است در بازنگری که مجلس شورای اسلامی در مورد آن انجام می دهد، این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه ششم توسعه برای مساجد سهم خاصی در نظر گرفت، اما مجلس این جایگاه را مورد توجه قرار نداد، بیان کرد: نبود سهمی خاص برای مساجد در برنامه ششم توسعه، عیب بزرگی است.

معاون هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد، با بیان اینکه در این زمینه ما مذاکراتی با کمیسیون فرهنگی مجلس انجام دادیم و پیگیر این مطالبه هستیم، خاطرنشان کرد: در این زمینه پیش نویسی متناسب، جامع و سنجیده تهیه شده است، زیرا احساس می کنیم در برخی موارد به دلیل خلاء قانونی نمی توانیم به وظیفه ای که در قبال مساجد داریم، عمل کنیم.

آقایی اظهار کرد: امید است، بتوانیم قانون جامعی را در مورد مساجد داشته باشیم چرا که بسیاری از نهادهای مسئول به دلیل خلاء قانونی از وظایف خود در قبال مساجد شانه خالی می‌کنند.