ابراهیم سلیمانی امروز در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره دو سالانه ملی عکس حوزه(اشراق)  که با موضوع “روحانیت، حوزهای علمیه و علوم دینی” در سالن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، گفت: عکس تنها خط کشیدن نیست، بلکه یک هنر تاثیرگزار است.

دبیر اجرایی جشنوار عکس حوزه افزود: هنر و عکس حوزه، آئینه صادق رفتار روحانیون و  حکایت مردانی است که در مشرق حجره تابیده اند.

وی بیان داشت: جشواره عکس حوزه تکاپوی موفق در جامعه است و زبان تصویری در حوزه اگر چه تازه است، اما هر روز باعث اثر گذاری در جامعه می شود.

 سلیمانی افزود: عکس حوزه، رودیداد فرهنگی، هنری و پژوهشی است و هر دو سال یک بار، در قالب دو سالانه عکس. با هدف تشویق جامعه هنری کشور و ترغیب هنرمندان عکاس برای پرداختن به موضوع حوزه و روحانیت برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این جشنواره ۴۲۹ نفر در دو بخش روحانیون و عموم جامعه به این دبیرخانه عکس فرستادند و از این تعداد آثار۳۴۳ اثر از شرکت کنندگان منطبق با مقررات دو سالانه بوده و به مرحله ارزیابی و داوری راه یافته اند.

سلیمانی گفت: در مجموع ۲۴۴۹ قطعه عکس از ۸۳ هنرمند خانم و ۲۶۰ هنرمند مرد دستمایه کار قضاوت هیات داوری قرار گرفت.

وی افزود: نکته قابل توجه در این جشنواره رشد بسیار خوب آن نسبت به سالهای دیگر و شرکت ۶۰ نفر از روحانیون بود.

سلیمانی عنوان کرد: تعداد ۱۸۳ قطعه تک عکس و مجموعه عکس از ۸۰ هنرمند به نمایشگاه راه یافت. در این رقابت  ۱۳۱ قطعه عکس از ۶۰ هنرمند شرکت کننده در بخش اصلی و ۵۲ قطعه عکس از ۲۰ هنرمند در بخش ویژه برای نمایشگاه انتخاب شده است که از این میان ۱۴ نفر نیز تقدیر می شوند.

خاطرنشان می شود: حجج الاسلام سید جواد میر حسینی، حسن الماسی علی رضا ابراهیم پور ، مصطفی محمد دوست،  امیرقیومی از جمله برگزیدگان ملبس این جشنواره بودند.

حجت السلام سیدجواد میرحسینی از فعالین فرهنگی استان گیلان بوده که در مقطع کارشناسی ارشد مرکز تخصصی تبلیغ قم مشغول به تحصیل و مسئول گروه فیلم و مستند صور می باشند.