اولین همایش مهارت های زیست در فضای مجازی با رویکرد ارتقاء سطح سواد عمومی فضای مجازی در رشت برگزار می شود.

در این همایش که به شکل مشترک از سوی موسسه حیات طیبه و نمایندگی استانی سازمان فضای مجازی سراج در گیلان برگزار خواهد شد، دکتر احمدرضا متین فر، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، رئیس مرکز سواد فضای مجازی و مدیر کلینیک سلامت ذهن در فضای مجازی سخنرانی خواهد نمود.

این همایش ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ مرداد در سالن الزهراء دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که پس از تاکیدات رهبری معظم انقلاب در زمینه ارتقاء سطح سواد فضای مجازی عموم مردم به ویژه در بند هفتم حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی و نیز حکم انتصاب ریاست سازمان صدا و سیما، مجموعه همایش های زیست در فضای مجازی، در طول سال جاری به شکل منظم در شهرهای مختلف استان و با حضور اساتید برجسته استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

۰۱