نخستین همایش تمدن پژوهی نوین اسلامی با حضور استادان متخصص سراسر کشور در حوزه تمدن پژوهی نوین اسلامی از منظر جریان سازی گفتمان سازی و بررسی های علمی تمدن سازی نوین اسلامی برگزار می شود.

این همایش یک روزه در تاریخ ۹ مرداد ماه در دانشگاه اصفهان در محورهایی  همچون، عوامل شکل گیری، گسترش و رکود تمدن اسلامی/ نقش نهادهای علمی و آموزشی در تمدن سازی اسلامی/ تاثیر فرهنگ و تمدن اسلامی در شکل گیری تمدن مدرن غرب/ مبانی فکری تمدن اسلامی و تمدن غرب/ الگوی توسعه مدنی و تمدن سازی نوین اسلامی/ الزامات و موانع شکل گیری تمدن نوین اسلامی/ نقش و جایگاه طب اسلامی در تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) صورت می‌پذیرد.

این همایش زیر نظر معاونت آموزش سازمان بسیج اساتید طراحی و برنامه ریزی شده است. یزدان عشیری، مدیر روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور اظهار کرد: در این همایش استادان متخصص سراسر کشور در این حوزه، از منظر جریان سازی، گفتمان سازی و بررسی های علمی تمدن سازی نوین اسلامی به بحث و تبادل نظر می پردازند.