خیلی‌ها ممکن است از خود بپرسند؛ «چه باید کرد؟»، «راهکار اجرایی چیست؟»، «ما نیرو داریم، امکانات داریم، اما چه باید بکنیم؟»،سوالاتی که همه‌گیر شده و در جای جای ایران وجود دارد. چه شده، که نیرو هست، امکانات هست، زمینه برای کارکردن هست، ولی همه کاسه «چه کنم؟ چه کنم؟» به دست گرفته‌اند؟

مسئله چیست؟ اگر حزب الهی‌ها مشکلِ کمبود امکانات و ابزار و نداشتن راه‌کارها را ندارند، پس مشکل کجاست؟

…::جهت دریافت فایل کلیک کیند::…

کیفیت پایین

کیفیت خوب

کیفیت عالی