همایش جهادی هجرت فائزون به همت ستاد جهادی شهید سیداسماعیل سیرت نیا و با حضور دکتر مظفر نامدار و کامیار مهدی پور مسئول بسیج دانشجویی استان گیلان برگزار می گردد. همچنین در این همایش از مجاهدت های جهادگران بسیجی تقدیر به عمل خواهد آمد.

همایش هجرت فائزون

گفتنی است این همایش یکشنبه ۱۳ تیرماه، ساعت ۱۸ در موسسه آموزش عالی راهبرد شمال برگزار خواهد شد.