مراسم افطاری ساده برای روزه داران رهگذر هر سال در ایام ماه مبارک رمضان در خیابان روبروی مسجد حاج مجتهد واقع در خیابان شریعتی رشت برگزار می شود. در این طرح که چهاردهمین سال برگزاری آن است همراه با چای لقمه هایی افطاری شامل نان ، سبزی ، پنیر و شامی توزیع میشود که هزینه های تهیه آن از طریق کمک های مردمی صورت می پذیرد.

فارس/

افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۲) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۳) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۴) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۵) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۶) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۷) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۸) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۹) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۰) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۱) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۲) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۳) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۴) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۵) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۶) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۷) افطاری-ساده-حاج-مجتهد (۱۸)