این دوره که با محوریت و اهداف ذیل توسط اساتید کشوری (دکتر محزون، حجت الاسلام وافی، حجت الاسلام ابوترابی، حجت الاسلام ندیمی) در حال برگزاری است.

۱- اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع

• نظر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۲ چه بود؟
• نظر مراجع تقلید در سال ۱۳۸۱
• آمارهای نگران کننده
• تغییر سبک زندگی
• فرهنگ سازی گسترده
• تبلیغ مؤثر و مفید
• تقسیم کشورها به شیوه غربی
• تهاجم همه جانبه
• تبلیغ در مناسبت های خاص

۲- آشنایی با مفاهیم آمار و جمعیت شناسی

• سیر تحولات جمعیتی در ایران، غرب و جهان
• نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در ایران
• مقایسه نرخ باروری کشورهای مختلف
• آثار و پیامدهای نامطلوب پیرشدن جمعیت
• تحولات باروری کل و نرخ باروری کل در ایران
• گذارهای جمعیتی
• اشکال هرمی جمعیت
• تراکم حسابی جمعیت
• بحران میزان باروری و تجدید نسل
• ساخت جنسی و ترکیب سنی جمعیت
• هرم سنی
• میزان موالید
• میزان باروری عمومی
• میزان باروری ویژه سنی
• باروری سطح جانشینی
• آخرین آمار جمعیت کشور
• سهم گروه های عمده سنی در ایران
• جمعیت کشور و متوسط رشد سالانه
• وضعیت ازدواج و طلاق در کشور
• شاخص سالخوردگی در سناریوهای مختلف
• پیش بینی آینده جمعیت و کیفیت پیش بینی بر اساس بررسی‌های داخلی و برآوردهای سازمان ملل
• توضیح مفهوم پنجره جمعیتی

۳- تربیتی-روانشناختی و اجتماعی خانواده

• افزایش مهاجرت های بین المللی و تغییرات هویتی و فرهنگی
• کاهش تدریجی سرمایه اجتماعی
• انقراض تدریجی نسل و افول تمدنی
• بحران ساختاری خانواده
• آسیب تک فرزندی و شکاف بین نسلی بر اثر به هم خوردن توازن جمعیت نسل ها
• کوچک شدن خانواده و آثار فردی و اجتماعی آن
• کاهش چترهای حمایتی خانواده از سالمندان
• ضرورت وجود ارتباط های خویشاوندی (عمو، عمه، دایی، خاله) برای رشد عاطفی فرزندان
• جایگاه و نقش تعداد فرزندان در جامعه پذیری و توانمند شدن آن ها برای مقابله با مسائل و مشکلات زندگی
• نقش فرزندان در افزایش نشاط و سرزندگی خانواده ها
• سالمندی و تأمین نیازهای روانشناختی سالمند
• تأخیر ازدواج و فرزندآوری
• فرزند سالاری و آسیب های آن
• بحران ساختاری خانواده (کوچک شدن)….
• ضرورت وجود ارتباط های خویشاوندی (عمو،عمه،دایی،خاله) برای رشد عاطفی فرزندان
• نقش فرزندان در افزایش نشاط و سرزندگی خانواده ها
• نقش فرزندان صالح در سعادت اخروی پدران و مادران
• مشکلات عاطفی و تربیتی کودکان و نوجوانان تک

۴- نگرش اسلامی، فقهی و دینی و سایر

• مبانی فقهی و اسلامی افزایش جمعیت و تولید نسل
• بررسی نگرش های مختلف در مورد دیدگاه جمعیتی اسلام
• حکم فقهی اولیه و ثانویه جلوگیری از فرزند
• تحلیل دیدگاه های جمعیتی سیاسی-دینی اسلام با رویکرد امنیتی-سیاسی
• احکام اولی و ثانوی فقهی مصلحت نظام اسلامی در مباحث جمعیتی
• مباحث فقهی جلوگیری از بارداری
• نظریه امت اسلامی و مباحث جمعیت
• بررسی آیات و روایات متعارض

۵- استفاده از تکنیک های روانشناختی جهت اثرگزاری در شناخت مخاطب (اقناع و تغییر نگرش)

• مفهوم اقناع مخاطب و تغییر نگرش
• چالش شناختی مخاطب و آثار و علائم تغییر شناخت
• اثر ویژگی های شناختی و اعتقادی مبلغ در تغییر دیدگاه مخاطب
• اثر استنادهای علمی و آماری در اقناع
• تعامل عاطفه و شناخت برای تغییر شناخت
• شیوه های اقناع نخبگان
• پرهیز از تحکّم و تحمیل در اقناع وعلائم بروز مکانیسمهای دفاع ادراکی
• خوف و رجاء عامل اثر گرایی (تعادل در بیان گزاره های امیداور کننده و هشداردهنده)

گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده

گزارش تصویری از کارگاه تخصصی جمعیت و خانواده

نمایشگاهی از پوسترهای طراحی شده در حوزه جمعیت و خانواده