مهدی حقی مسئول جهادی ستاد جهادی شهید سید اسماعیل سیرت نیا در گفت و گویی گفت: به نظر می رسد زیبنده ترین عبارت برای وصف این حرکتهای جهادی عبارت “هجرت جهادی” است که شامل دو واژه هجرت و جهاد است.

در باب هجرت می توان گفت: منظور، هجرت جهادگران از” خود” به “خداست”.یعنی از تفریحات،لذایذ حلال دنیوی،راحتی ها و نعمات مباح موجود خود دل کندن و به واسطه حضور در یک منطقه محروم که فاقد تمام برخورداری های مذکور است ،عمل و کار خود و خدمت به محرومان را واسطه ی دلسپاری به خدا قرار دادن.

هجرت از آن چیزی که خود دوست داریم به آنی که ذات مقدس الهی میپسندد.در باب جهاد نیز باید گفت :واژه جهاد به معنای مبارزه بوده و در مواجهه با مشکلات متجلی می شود.

آنجا که مانعی بر سر راه باشد و مشکلی دامن گیر شود رفع آن موکول به مبارزه و جهاد می شود.

یک وقت مانع نفس آدمی است و برای نیل الی الله، مبارزه با نفس و جهاد اکبر را می طلبد،یک وقت هم دشمنی خارجی،عدم اهتمام عملی و نظری بر مقوله اقتصاد مقاومتی تولید محور در مناطق روستایی و یا محرومیتهای عمرانی مناطق کم برخوردار، مانع بر سر راه کارآمدی و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی و بدل شدن آن به دولت و تمدن اسلامی است که جهاد اصغر ضامن رفع این مانع خواهد بود.

باید گفت جهادگران عرصه هجرت های جهادی با هجرت خود به مناطق محروم و گام نهادن بر علایق خود برای رسیدن به رضای الهی تمرین “جهاد اکبر”و با خدمت به طبقه محروم جامعه و برطرف کردن مشکلات و کاستی های مناطق کم برخوردار و محروم، تمرین “جهاد اصغر” میکنند.

ان شاءالله همه جهادگرانی  که پس از ایمان به خدا با هجرت به مناطق محروم ،جهاد در راه خدا می کنند از مصادیق ایه شریفه ی: “الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون” باشند.