۱۲ اردیبهشت، روز معلم ، شاید بعضی‌هایمان هنوز هم لبخند معلم مهربانمان را فراموش نکرده باشیم، زمانی که یکی از زیباترین جمله‌های دنیا را نثارش می‌کردیم: «معلم عزیزم، روزت مبارک» معلم فقط کارش انتقال داده نیست. معلم باید انسان تربیت کند؛

تصویرسازی / معلم ، نردبان آسمان علم