پوستر “کلاهِ شیطان بزرگ” برگرفته از کلام مقام معظم رهبری به نقل از مبارز گرافیک پیش روی شماست.

هوالحق : رهبر معظم انقلاب : «از اصول امام اعتماد به صدق وعده‌ی الهی، و بی‌اعتمادی به قدرت‌های مستکبر است. اینکه امام به مستکبرین، هیچ اعتمادی و اعتقادی نداشت، این موجب می‌شد به وعده‌های آنها اعتنایی نکند. ما در قضایای جاری خود داریم لمس می‌کنیم که نمی‌شود به وعده‌ی مستکبرین و حرف‌های جلسه‌ی خصوصی‌شان اعتماد کرد» دیگر باید چگونه گفت که نان و آب این مملکت در دستان آمریکا و امثالهم نیست ! فرزندان انقلاب ! سرتان کلاه نرود…

devil