بارها به مزار شهدا رفتیم و بر قبور شهدا فاتحه خواندیم ولی به نزدیکی مزار شهدا که می رسیدیم در سمت راست چند پرچم سه رنگ ایران به طورپراکنده از دور خودنمایی می کرد. همیشه برای من سوال بود که چرا در بین این همه قبر فقط چند پرچم زده اند.

 تا اینکه یک روز از سرکنجکاوی به سمت پرچم ها رفتم و تعداد آنها را که شمردم دیدم به عدد ۲۹ می رسد. وقتی بر سر این ۲۹ مزاری که پرچم زده اند رسیدم دیدم که نوشته شده شهید!

به تاریخ شهادت که نگاه کردم متوجه شدم، اینها شهدای انقلاب و تعدادی شهدای اوایل جنگ و دو شهید مربوط به سالهای ۷۴ و ۷۵ هستند.

با پرس وجوی مختصری که از دوستان کردم برای پرسیدن دلیل پراکندگی این شهدا متوجه شدم در زمان انقلاب چون هنوز به تثبیت این انقلاب مطمئن نبودند و همه سخت مشغول پاگیر کردن انقلاب اسلامی در کشور بودند کسی به این موضوع توجه نکرد که شهدا را در کنار هم و در یک مکان جدا بگذارند بلکه آنها را هم مانند سایر اموات و در کنار آنها دفن کردند. و در زمان جنگ به این فکر افتادند که برای شهدا یک مکان جدا از اموات درست کنند و آنها را در کنار یکدیگر دفن کنند.

اگرچه اکنون قبور این شهدا بازسازی شده  و از سایر قبرها متمایز است اما این شهدا خیلی مظلوم مانده اند با اینکه در میان آنها شهیدی چون تراب پورقلی ـ اولین شهید استان در جنگ تحمیلی ـ وجود دارد.

بالاخره توجه کنیم که مبادا کوچکترین غفلتی نسبت به شهدا داشته باشیم چرا که آنها همچون شمع سوختند تا روشنی بخش راه بشریت شوند و ما را از تاریکی به در آورند. آنها که در جایگاه ابدی خود زنده و روزی خور درگاه رحمت الهی اند ولی اکنون ما هستیم که بیش از هرزمان دیگر باید به آنها متوسل شویم تا افسار نفس از دستمان در نرود و ما را با سر به زمین نزند.

گلزار-شهدای-رشت-۲۸ گلزار-شهدای-رشت-۲۷ گلزار-شهدای-رشت-۲۶ گلزار-شهدای-رشت-۲۲

و اکنون مشخصات این شهدا و کروکی مزارشان بر اساس شماره آنها در ادامه مطلب آورده شده است:

کروکی-شهدای-انقلاب