این دوره در تاریخ ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت در مجتمع فرهنگی-آموزشی شهید مطهری با حضور اساتید کشوری برگزار می گردد.

لازم به ذکر است بیش از ۱۵۰ نفر از مبلغین در این دوره دعوت به عمل خواهد آمد.