به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

اگر همسران جوانی که شوهران فداکار و جوانمردشان به میدانهای نبرد رفته بودند، به بهانه‌ی داشتن فرزندان خرد، زبان شکوه باز می‌کردند، باب شهادت و مجاهدت بسته می‌شد. شما به گردن این انقلاب و این کشور و این ملت و تاریخ ما حق دارید. رهبر انقلاب؛ ۸۰/۱۱/۲

photo_2016-03-24_10-15-31