زنانی که مشغول تحصیل هستید، تحصیل را جدی بگیرید؛ البتّه تحصیل، مقدمه شغل نیست. نه اینکه شغل ایرادی داشته باشد؛ امّا تحصیل معرفت، مهم است؛ برای بالا بردن رشد فکری اهمیّت دارد. شغل در درجه دوّم است. رهبر انقلاب؛ ۷۶/۱۱/۲۹

تحصیل معرفتتحصیل_المعرفه

نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

انتظار