۱ – پشیمانی ازهجوم

خلیفـه اول در لحظـات پایــانی عمـر خـود به شدت از هجـوم و بی احترامـی بـه خانـه حضرت زهـرا سلام الله علیها ابراز پشیمانی کرده و گفت: ای کاش حتی اگر خانه فاطمه برای جنگ با من بسته شده بود آن را نمی گشودیم.

ضیاء مقدسی نویسنده کتاب مهم «الأحادیث المختاره» که نزد اهل سنت کاملاً مقبول است، می‌گوید: این روایت حدیثی «حَسَن» است.

نام کتاب: الأحادث المختاره

نویسنده: ضیاء مقدسی

ناشر: دارخضر – ط ۱۴۲۱ق

مظلومیت حضرت زهرا

۲ – قهروغضب دردانه پیامبر

بخاری در کتاب خود که به صحیح مشهور است و برادران اهل سنت، منکـر این‌کتاب را تا مرز تکفیر سرزنش می کنند، درباره ی ماجرای فدک و اختلاف زهرای مرضیه سلام الله علیها با خلیفه اول می نویسد:

پس از آنکه خلیفه از پذیرش خواسته های فاطمه دریغ کرد، فاطمه به شدت بر او خشمنـاک ‌شد و او را ترک نمود و بـا او قهـرکرد وتـا زنده بـود، کلامی با او سخن  نگفت.

نام کتاب: صحیح البخاری

نویسنده: محمد بن اسماعیل بخاری

ناشر: دار ابن کثیر – ط ۱۴۲۳ق

مظلومیت حضرت زهرا

۳ – دفـن شبانه دردانه پیامبر

مسلم بن حجاج درکتـاب معروف خود «صحیح مسلم» پس از نقل ماجرای قهر حضرت زهرا سلام الله علیها که بخاری نیز نقل کرده است، می نویسد: پس از قهر فاطمه با خلیفه و اینکه پس از آن هرگز با او صحبت نکرد، بعد از مدتی از دنیا رفت و شبانه توسط همسرش علی بن ابیطالب دفن شد و ابوبکر از این دفن شبانه مطلع نگردید و علی بر او نماز خواند.

نام کتاب: صحیح مسلم

نویسنده: مسلم بن الحجاج النیسابوری

ناشر: دار طیبه – ط ۱۴۲۷ق

مظلومیت حضرت زهرا

۴ – عدم بیعت دردانه پیامبر

«بن باز» مفتی اعظـم و فقید وهابیان که راهی  برای توجیه عدم بیعت صدیقـه طاهره سلام الله علیها با خلیفه نیافته ، گفته است: عبارت بیعت نکردن فاطمه، جزو روایت اصلی نبوده و بعداً به روایت صحیح بخاری اضافه شده است!

این‌درحالی‌است‌که‌محدثان‌برجسته‌مکتب‌خلفا، ازجمله‌بخاری-که درعظمت و صحت کتابش فراوان سخن گفته‌اند-  این موضوع را  نقل کرده‌اند.

نام کتاب: الحلل الإبریزیه من التعلیقات البازیه

نویسنده: شیخ ابن باز بقلم عبدالله الروقی

ناشر: دارالتدمریه – ط ۱۴۲۸ق

مظلومیت حضرت زهرا

۵ – دسیسه علیه دردانه پیامبر

«حاکم نیشابوری» عالم برجسته ای که شخص متعصبی چون ابن تیمیه، او را ثقه و مورد اعتماد می‌داند، دربیان علت نگارش کتاب «فضائل فاطمه»   می‌گوید:« این کتاب را از آن رو نوشتم که دیدم حتی در مجلس علمـاء نیز دختر پیغمبر مورد دسیسه واقع شده و علی‌رغم روایات فراوان درباره برتری زهـرا،  برتمـام زنان عالم، برای کتمـان شخصیـت او سعی می‌کنند دختران دیگر پیامبر را به دروغ نسبت به او برتر نشان دهند.»

نام کتاب: فضائل فاطمه الزهراء

نویسنده: حاکم نیشابوری

ناشر: دارالفرقان – ط ۱۴۲۹ق

مظلومیت حضرت زهرا

۶ – برترین زن

ابن تیمیه که از هر فرصتی برای کتمان شخصیت حضرت زهرا سوء استفاده می کند، در پاسخ به سوال«برترین زن جهان اسلام کیست»می‌گوید: سؤال سختی است و محل اختلاف. اما اگر پرسیده شود مجموعه همسران پیامبر برترند ، یا مجموعه دختران ایشان، به سرعت جواب می دهم: معلوم است! همسران. چون تعدادشان بیشتر از تعداد دختران است! گفتنی است اشتباه ابلهانه و مغرضانه ابن تیمیه این است که در برتری فضائل و شخصیت معنوی افراد، تعدادشان را درنظر گرفته! چنانکه بگوییم پنج دانه شن از یک دانه عقیق برتر است.

نام کتاب: مجموعه الفتاوی

نویسنده: احمد بن تیمیه الحرانی

ناشر: دارالوفاء

مظلومیت حضرت زهرا

۷ – دستی که بارها پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوسید.

عایشه می گوید: هرگاه که فاطمه وارد می‌شد، (ماضی استمراری است)پیامبر برمی‌خاست و با شوق به سویش می‌رفت، خوش آمد می‌گفت، دستش را می‌گرفت، خم می‌شد و دستش را می بوسید و او را جای خود می نشاند. این روایت که در منابع متعددی با سند صحیح و معتبر نقل شده (مانند تصویر بالا که محدث مشهور سلفی، یعنی البانی روایت را معتبر دانسته است)، حکایت از عظمت زهرای مرضیه دارد، اما با تأسف باید گفت در رسانه های سلفی، ایشان جایی ندارد.

نام کتاب: مشکاه المصابیح

نویسنده: الخطیب تبریزی

ناشر: المکتب الاسلامی

مظلومیت حضرت زهرا