هم زمان با ایام فاطمیه، اولین ترانه خواننده ارزشی گیلانی، یوسف حق شنو با عنوان بی گناه منتشر شد. ترانه بی گناه که حال و هوای زهرایی دارد را هانی ملک زاده سروده است.

بی گناه اولین کار یوسف حق شنو خواننده جوان و ارزشی گیلان است. در روزهای آینده از این خواننده جوان بیشتر خواهیم شنید.

دریافت فایل