• چرا افرادی که می خواهند کاندیدای نمایندگی مجلس بشوند باید از کار خود استعفا بدن؟
  • شرایط قبل از انتخابات کاندیدای مجلس شورای اسلامی چیست؟
  •  وظایف یک نماینده مجلس بعد از انتخاب شدن چیست؟

پاسخ این پرسش­ها در موشن گرافیک “کدام نامزد”

دریافت فایل