جشن روز ۲۲ بهمن فرصتی است برای زنده نگه داشتن خاطرات انقلاب؛ انقلابی که حضور میدانی مردم یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت آن است.

امسال هم مردم آمده بودند حتی جوانان و نوجوانی که روزهای بهمن ۵۷ را درک نکرده اند اما حالا در نیمه راه انقلابی هستند که باید برای حرکت و به مقصد رساندنش تلاش کنند.

هیأت عاشقان بقیع شهر رشت با حضور دسته‌جمعی و با نشاط خادمان و اعضای هیأت در صف‌های مردمی راه‌پیمایی ۲۲ بهمن امسال در برپایی این جشن باشکوه سهیم شد.

ma amadim 2 ma amadim ma amadim 3