“چشم بینا” جدیدترین اثر خانه طراحان انقلاب اسلامی

آیا نهادی مانند شورای نگهبان در سایر کشورهای جهان وجود دارد؟!

آیا فقط در ایران صلاحیت کاندیداها بررسی می شود؟!

پاسخ این پرسش ها و مقایسه روند نظارت بر انتخابات در ایران و سایر کشورهای دنیا در موسن گرافیک چشم بینا.

قسمتی از آنچه در این اثر خواهید دید:

….اگه کسی در آمریکا بخواد برای کاندیدا شدن ثبت نام کنه حتما باید عضو یکی از دو حزب دموکرات یا جمهوری خواه باشه تا بتونه نماینده بشه، یعنی نظارت بر ثبت نام ها توسط احزاب انجام میشه …..

موشن گرافیک "چشم بینا" با موضوع نقش شورای نگهبان در انتخاباتموشن گرافیک "چشم بینا" با موضوع نقش شورای نگهبان در انتخابات موشن گرافیک "چشم بینا" با موضوع نقش شورای نگهبان در انتخابات موشن گرافیک "چشم بینا" با موضوع نقش شورای نگهبان در انتخابات

دریافت فایل