«حنیفه آدم» دانشجوی اهل نیجریه عروسک هایی تولید کرده که نام آنها را «حجاربی»-بروزن باربی- گذاشته است.وی تلاش می کند لباس هایی اسلامی و محجبه تولید کند تا بر تن عروسک ها بنشاند.

حنیفه می گوید از جلوی فروشگاه های اسباب بازی که می گذشتم با دیدن عروسک های نیمه عریان ناراحت می شدم و می دانستم که کودکان ما نیز از آنها استفاده می کنند؛ به همین خاطر تصمیم گرفتم عروسکی باحجاب بسازم.

دختر نیجریه ای

منبع: شفقنا