گروه بعثت ۲۷ در حال ساخت فیلم مستند شهید حامد کوچک زاده می باشد لذا از تمامی عزیزانی که فیلم و یا عکسی از شهید در اختیار دارند خواهشمند است به شماره تلگرام ۰۹۱۱۶۱۶۵۵۲۵ و یا پست الکترونیکی amir313nasiri@gmail.com ارسال نمایند.

حامد کوچک زاده