فراخوان طراحی با موضوعات:

  • انتخابات سالم
  • رعایت اخلاق انتخاباتی
  • پیشگیری از تخلفات انتخاباتی
  • انتخاب اصلح

زمان دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ (صبح و عصر)

طراحان گیلانی جهت ثبت نام تا تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ با شماره ۰۹۱۱۸۳۲۴۹۵۰ تماس حاصل فرمایید.

آثار در قالب نمایشگاه استانی عرضه و برترین ها مورد تقدیر قرار میگیرد.

فراخوان طراحی انتخابات