هر سازمان و هر تشکلی چه مردمی و چه دولتی، دارای پنج عنصر بسیار مهم است که شما فعالین فرهنگی با این پنج عنصر درگیر هستید و باید این عناصر را خیلی خوب بشناسید و بتوانید متناسب با فضا مقتضیات مختلفی که در استان و شهرستان دارید بهره بگیرید.

  • عنصر اول نیروی انسانی است؛ هر تشکل نیروی انسانی دارد؛ اساساً مفهوم تشکل از نیروی انسانی بیش از یک نفر شکل میگیرد. کوچک ترین واحد تشکل خانواده است؛ زن وشوهر؛ همه ی قواعد تشکیلاتی و سازمانی برای این دو نفر حاکم است همانطور که برای یک سازمان ۳هزار نفری هم حاکم است. پس به کوچکی و بزرگی آن ارتباطی ندارد.

نیروی انسانی هم خود به بندهای گوناگونی تقسیم می شود؛ این تقسیم بندی را فعالین فرهنگی ما باید خوب فرا گیرند.

به طور کلی در تشکیلات ما افراد مختلفی هستند که در چهار دسته قرار می گیرند:

  • عنصر (شاید به عدد انگشتان یک دست هم نرسد)
  • عضو
  • هوادار
  • سمپات

همه این چهار طیف در تشکل حضور دارند. ممکن است فرم عضویت هم پر کرده باشند. ما فرم پر کرده­های یک سازمان را به چهار دسته فوق تقسیم می کنیم….. ادامه را در جزوه مطالعه نمایید:

…::برای دریافت فایل کلیک کنید::…

تشکیلات تلوری برنامه ریزی فرهنگی