متن شایعه:

آیا تا به حال در ساعت فروشی ها به ساعت تنظیم شده ساعتها توجه کرده اید. تمامی ساعتهای ژاپنی بر روی عدد ۱۰ و ۱۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه ایستاده اند. (البته بعضی از آنها به دلیل تست و یا فعال بودن باطری اینگونه نیستند ولی باز هم اکثر آنها همین ساعت را نشان می دهند). علت این امر میدانید چیست؟ این ساعت همان ساعت بمباران اتمی در ژاپن است و ژاپنی ها با این کار در هر لحظه و همه جای دنیا این اشتباه آمریکا را به یاد آنها آورده و به این وسیله آنها را محکوم می کنند. مقداری فکر کنید. بدون حتی یک شعار دادن و به خیابان ریختن و تظاهرات کردن چگونه به زبان بی زبانی مرگ بر آمریکا می گویند و آمریکایی ها را بابت اشتباهشان سرزنش می کنند.

در پاسخ:

  1. دلیل تنظیم اکثر ساعت ها بر روی ۱۰:۱۰:۳۵ ، بر خلاف ادعای نویسنده متن مربوط به زمان پایان جنگ جهانی دوم است و به ساعت صلح معروف است. http://yon.ir/GARR
  2. زیر سؤال بردن شعار “مرگ بر آمریکا” با یک داستان خیالی آنهم در آستانه دهه مبارک فجر، خود جای تأمل دارد.
  3. در رابطه با شعار و تظاهرات علیه آمریکا و مستکبران باید به چند نکته توجه کنیم:
  • منظور از مرگ بر آمریکا و مستکبران ، مرگ بر سیاست های آنان است و نه مردم آنها !
  • این شعار در واقع، یک هشدار و بیدارباش دائمی جهت آگاهی در مقابل توطئه های دائمی آمریکا است و باعث میشود ماهیت واقعی آنها فراموش نشود.
  • یکی از وظایف مهم دینی < تبری > و بیزاری از دشمنان اسلام است که اگر به تاریخ نگاه کنیم آمریکا و مستکبرانی نظیر اسراییل و … را شامل میشود.
  • این شعارها دارای وجه سیاسی و بین المللی است ، فریاد مظلوم است و ظالم را می شناساند و جسارت در برابر ظالم را بوجود می آورد. http://yon.ir/Gdda