بهترین راه برای تحمیل یک کار فراهم کردن آزادی لازم برای آن کار است. امام موسی صدر

۱۲۱-tahmil-High

نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

انتظار