با ورود به زمان انتخابات، وظایف شورای نگهبان افزایش پیدا می کند تا یک انتخابات سالم و منطبق بر قانون را نظارت و برگزار کند. در این میان، برخی از جریان ها و گروه ها سعی می کنند با طرح های خارج از قانون برای رسیدن به قدرت سیاسی حضور پیدا کنند و افرادی را به درون قوای سیاسی نظام بفرستند که دارای سوابق فتنه آفرینی یا حمایت از فتنه را در پرونده خود دارند. در برابر این هجمه و نفوذ سنگین، شورای نگهبان قرار گرفته تا مانع اجرای پروژه تحلیل نظام شود. از این رو بیش از یکسال است که تجدیدنظرطلبان به شیوه های مختلف درصدصد تخریب شورای نگهبان و از بین بردن کارآیی آن هستند.

نگهبانان نفوذ + اینفوگرافیک

… برای مشاهده اینفوگرافی در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید …