عصر امروز در اعتراض به اعدام شیخ نمر مردم غیور استان گیلان تجمعی را برگزار خواهند کرد و خشم و انزجار خود از رژیم سفاک و جنایتکار آل سعود را نشان خواهند داد.

گفتنی است این تجمع عصر امروز ساعت ۳ در محل بقعه متبرکه خواهر امام رشت برگزار خواهد شد.

برگزاری تجمع مردم رشت در اعتراض به اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان عربستان