در این برنامه، استاد نادر طالب زاده، دبیر دوره ششم جشنواره عمار میهمان ویژه برنامه بودند. هم چنین حسین دارابی، کارگردان فیلم داستانی علمک، حسین تهرانی، کارگردان مستند بازگشت قهرمان، سروش سراب هرسیمی و سید محمد علی محمودی، کارگردانان نوجوان مستند رومیزی از برگزیدگان بخش های مختلف دوره گذشته و فعلی جشنواره عمار با حضور در برنامه ثریا از روند شکل گیری ایده ها و مراحل مختلف تولید آثار خود گفتند.

دریافت فیلم کامل برنامه