به همت کانون تخصصی مهدویت استان گیلان و با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، به مناسبت نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت امام زمان عج، ایستگاه بزرگ صلواتی به همراه غرفه فرهنگی برای کودکان، مسابقه نقاشی امام مهربان من و غرفه پاسخ گویی به سوالات شرعی، شبهات و مباحث دینی و اعتقادی خصوصا مباحث مهدویت در میدان شهرداری، ابتدای خیابان علم الهدی رشت برپاشد.

در این برنامه از بیش از سه هزار نفر پذیرایی به عمل آمد و به صدها کودک و نوجوان جایزه و هدایایی داده شد.

همین طور با استقبالی کم نظیر، ده ها نفر با مراجعه به روحانی حاضر در ایستگاه پاسخگویی به مسایل شرعی، جواب سوالات و شبهات خود را دریافت کردند.

۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۴) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۵) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۶) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۷) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۸) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۹) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۰) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۱) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۲) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۳) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۴) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۵) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۶) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۷) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۸) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۱۹) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۰) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۱) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۲) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۳) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۴) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۵) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۶) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۷) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۸) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۲۹) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۰) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۱) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۲) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۳) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۴) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۵) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۶) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۷) ۹ ربیع الاول امامت امام زمان (۳۸)