مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان در نشست امروز خود با خبرنگاران  ضمن گرامیداشت روز دانشجو و شهدای گرانقدر ۱۶ آذر مهم ترین منشاء حوادث این روز را روحیه ی استکبارستیزی دانشجویان دانست و اظهار کرد: اگر قرار باشد ۱۶ آذر را به معنای حقیقی بزرگ داشت و تکریم نمود باید مراقب بود پیام شهدای دانشجوی ۱۶ آذر در هیاهوهای باندی و سیاسی گم نشود.

مهدوی با تصریح  بر این که: مایه ی تاسف است که در رسمی ترین مراسم روز دانشجو یک کلمه علیه ی قاتلان دانشجویان شهید ۱۶ آذر یعنی آمریکا و نوکرانش گفته نشده، این پرسش جدی را مطرح نمود که: چرا رییس جمهور در روز ۱۶ آذر یک جمله حتی کوتاه علیه ی نظام سلطه صحبتی نکرده اند؟

وی با اظهار این که مهم ترین سوالی که این روزها در فضای دانشگاه های گیلان مطرح میشود موضوع برهم زدن و مخالفت با سخنرانی افراد شاخص دارای تفکر ضد آمریکایی است، بیان کرد: عدم موافقت با سخنرانی آقای زاکانی در دانشگاه آزاد علی رغم موافقت رییس دانشگاه و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در آن دانشگاه  یک نمونه از این برخوردهاست.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان با عنوان کردن این سوال که: رییس جمهور فرمود دانشگاه نباید امنیتی شود و فضا باید امن باشد پس این رفتار ناپسند برخی از مسئولین مرکزی دانشگاه آزاد و مسئولین استانداری گیلان چه معنایی می دهد؟ اظهار داشت: امروزه برای برخی دانشجویان این سوال مطرح می گردد که چگونه می شود که در برخی از دانشگاه های کشور فتنه گران مورد حمایت آمریکا و اسرائیل به راحتی به ایراد سخنرانی می پردازند اما نیرو های انقلابی تحت هزاران شرط و شروط و محدودیت قرار می گیرند؟

مهدوی با تاکید بر این که ۱۶ آذر امسال حکایت از این دارد که جریان های خاص سیاسی حاکم بر دولت بنا دارند برای بهره گیری انتخاباتی از فضای دانشگاه و دانشجو نهایت سو استفاده را نمایند، گفت: پیام شهدای ۱۶ آذر پیام عزت خواهی، استقلال طلبی، آزادگی و مبارزه با مظهر ظلم و فساد یعنی آمریکا بوده است.

وی با خاطر نشان ردن این نکته که برخی به دنبال این هستند که به تنش ها سیاسی و جناحی دامن زده شود و در هیاهوهای سیاسی مطالبات حقیقی مردم و نقد منصفانه و آگاهانه ی دولت به حاشیه رود، تصریح کرد: دانشجویان باید مواظب باشند تا مورد سوء استفاده و بهره کشی  های جناحی باند قدرت و ثروت در دانشگاه ها قرار نگیرند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان ضمن تاکید بر تضارب افکار و فعالیت های سیاسی با سلیقه های مختلف ، گفت: دانشجویان نباید آلت دست سیاست بازان و صاحبان قدرت و مکنت شوند.

مهدوی با یادآوری این تذکر جدی مقام معظم رهبری مبنی بر این که نیرو های انقلابی در دانشگاه نباید مورد اذیت و محدودیت قرار گیرند، تصریح کرد: از مسئولین سیاسی و امنیتی استان می خواهیم که بر روند مذکور به شیوه های مختلف پایان دهند و همچنان که رئیس جمهور فرمودند دانشگاه باشگاه احزاب نیست دانشگاه را باشگاه حزبی و جناحی خود قرار ندهند.

یاران میرزا