امروز ساعت ۷ صبح همسفران قافله عاشقی با حضور در شارع السدیر پس از همنوایی نوحه و استماع سخنان حاج آقا سمیعی پیاده بسوی کربلا رهسپار شدند…

نجف-کربلا-اربعین (۱) نجف-کربلا-اربعین (۲) نجف-کربلا-اربعین (۳) نجف-کربلا-اربعین (۴) نجف-کربلا-اربعین (۵) نجف-کربلا-اربعین (۶) نجف-کربلا-اربعین (۷) نجف-کربلا-اربعین (۸) نجف-کربلا-اربعین (۹)