نماهنگ انگلیسی عربی فارسی “نبض عشاق” به همت گروه فرهنگی هنری “باغ سیب” متشکل از دانشجویان دانشگاه امام صادق و دانشجویان دیگر دانشگاه ها تولید و منتشر شد.

نماهنگ «نبض عشاق» نماهنگی بین المللی به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی است که موضوع آن؛ اربعین حسینی، اتحاد حسینی و شکوه دشمن شکن عزاداری است.

حسین صادق و سید مرتضی چهل اخترانی، خوانندگی این کار را برعهده داشته اند. این کار به همت گروه فرهنگی هنری “باغ سیب”و با همکاری بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام تولید شده است. سعیدصدیقی، ایمان آقایی و محسن حمیدزاده تصویر آن راه برعهده دارندو شعراین کار از احمد حسن علی الحجیری شاعر انقلابی بحرین و سید محمد میرمالک است.

دریافت فایل

رجا/