مراحل آماده سازی مواد اولیه آبگوشت نذری

amadesazi (1) amadesazi (2) amadesazi (3)

محل توزیع و پخت اّبگوشت در فلکه گاز به همت هیئت محبان اهل بیت علیه السلام

mohebban (11) mohebban (2) mohebban (5) mohebban (6) mohebban (7) mohebban (8) mohebban (10)

محل توزیع و پخت آبگوشت در ورودی حمیدیان به همت هیئت جنة المهدی

jannat (1) jannat (2) jannat (3) jannat (4) jannat (5) jannat (6) jannat (7)

محل توزیع و پخت آبگوشت در میدان صیقلان

seyghalan (4) seyghalan (3) seyghalan (2) seyghalan (1) seyghalan (10) seyghalan (9) seyghalan (8) seyghalan (7) seyghalan (6) seyghalan (5)