دستور العمل قرآنی جذب نیرو در یک تشکل دانشجویی
دستور العمل قرآنی جذب نیرو در یک تشکل دانشجویی

  1. دعوت کننده باید توجه داشته باشد که دعوت به خیر و معروف و خداوند می کند نه به خود. و لذا نیت و توجه الهی داشته باشد.«و من احسن قولا ممن دعا الی الله :: و کیست خوش رفتارتر از آنکس که به سوی خدا دعوت می نماید و کار نیک می کند» ( فصلت-٣٣)
  2. باید به آگهی، اراده و انتخاب مخاطب احترام گذاشت و به او تذکر داد که انتخاب او از روی آگاهی باشد. « . . . فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه . . . :: پس بشارت بده به آن بندگان من که به سخن گوش فرا می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند…» (زمر-١٧و١٨)
  3. از هرگونه اشاره – حتی کوچک- برای مقایسه خود با دیگر مجموعه های فعال که موجب کوچک شدن آن مجموعه ها در ذهن مخاطب بشود خودداری کرده و صرفا امور مربوط به جامعه برای وی معرفی شود.«تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین :: آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری جویی و فساد نمی باشند و عاقبت از آن پرهیزگاران است.» (قصص ٨٣)
  4. در حین توضیح فعالیت ها مواظب باشید اغراق نشود و نیز دچار خودبینی نشوید.« . . . فلاتزکوا انفسکم هو اعلم من اتقی :: پس خودتان را پاک مشمارید که او به حال کسی که پرهیزگاری نموده است داناتر است.»(نجم-٣٢)
  5. کاری برای فرد در نظر گرفته شود که احساس خاری و یا پرکار بودن نکند و تناسب نسبی با توانایی ها یا علایق او نیز وجود داشته باشد. «یا ایها الذین امنو استجیبوا للله و الرسول اذادعاکم لمایحییکم :: ای کسانی که ایمان آورده اید چون خدا و پیامبر شما را به چیزی فرا خوانند که به شما حیات می بخشد آنان را اجابت کنید» (انفال-٢٤)
  6. به افراد تاکید شود که از همه اجزاء و تمام کارهای جامعه سئوال کنید، تا چیزی را نپذیرفته اید عمل نکنید و تا دلیلی ارائه نشده نپذیرید و این یعنی نهادینه کردن عملی آگاهی محوری در مجموعه. «قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی … :: بگو این امت را که من و هر کس پیروی ام کرد با بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم»( یوسف -١٠٨)
  7. برای اینکه چشم انداز و پشتوانه کار را بهتر درک کند، از آرمان های مجموعه با وی سخن بگویید مثلا زندگی جهادی ، رسالت تاریخی و… . «ام حسبتم ان تدخلو الجنه و لما یعلم الذین جاهدو منکم و یعلم الصابرین :: آیا پنداشته اید که داخل بهشت می شوید بی آنکه خداوند جهادگران و صابران شما را معلوم دارد؟» ( آل عمران ١٤٢)
  8. از تاثیر عمیق گشاده رویی، نرم خویی و اخلاق خوش غافل نشوید. «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک . . . :: پس به واسطه رحمت الهی با آنان نرمخو شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند» ( آل عمران- ١٥٩)

دستور العمل قرآنی جذب نیرو در یک تشکل دانشجویی