تحصیلات متناسب

یکی دیگر از ملاک های انتخاب همسر تحصیلات متناسب بین زن و مرد است؛ البته منظور ما تحصیلات دانشگاهی نیست؛ هرچند اگر اختلاف تحصیلات والدین خیلی زیاد باشد، مثلاً یکی دیپلم داشته باشد و دیگری دکترا گرفته باشد، در مسئله ای مثل تربیتی بی تاثیر نیست؛ ولی آن نکته ای که برای ما خیلی حائز اهمیّت است، این است که لزوماً تحصیلات نمی تواند اثر خوب تربیتی را فراهم کند. یعنی اگر پدر و مادری هر دو تحصیلاتشان مثلاً فوق لیسانس باشد، نمی توانیم بگوییم دیگر خیالمان باید راحت باشد و این ها قطعاً می توانند بستر مناسب تربیتی را در محیط خانه فراهم کنند.

آن چیزی که برای فراهم کردن بستر مناسب تربیتی لازم و مهم است، آگاهی های والدین نسبت به زندگی، مهارت های زندگی، مهارت های همسرداری و مهارت های فرزند پروری است. گاهی اوقات می‌بینیم که پدر و مادری با این که سواد زیادی ندارند، ولی آگاهی شان نسبت به تربیت، بالاست. لذا این ها می توانند بستر خیلی خوبی برای تربیت فرزندان فراهم کنند. در نقطه ی مقابل این مورد گاهی اوقات پدر و مادرهای تحصیل کرده، آگاهی لازم را ندارند. البته منظور ما این نیست که عموماً آدم های تحصیل کرده این گونه اند؛ ولی گاهی اوقات ممکن است تحصیلات منجر به این نشود که والدین بتوانند بستر خوب تربیتی را در خانه فراهم کنند.

در یکی از مراجعات، موردی داشتیم که مادری با وجود اینکه تحصیلاتش بالا و در حدّ کارشناسی ارشد بود، امّا وقتی من رفتار او را نسبت به فرزندش دیدم، تعجب کردم. به عنوان مثال این مادر می‌گفت: فرزند من در خانه خیلی جنب و جوش و شیطنت دارد؛ به همین دلیل من طنابی ۲ متری تهیّه کرده ام و یک سر آن را به پای فرزندم بسته ام و سر دیگر را هم به ستون خانه، تا او بیشتر از این شعاع نتواند حرکت کند!

بنابراین آن چیزی که در انتخاب همسراهمّیت دارد این است که زن و مرد نسبت به زندگی ومهارت های زندگی، آگاهی خوبی داشته باشند و بدانند که اصلاً نحوه ی برخوردشان با یکدیگر چه طور باید باشد تا این بستر برای تربیت بهتر فرزندان فراهم شود و وقتی که خداوند به آن ها فرزندی هدیه کرد، با فرزندشان چگونه باید رفتار کنند.

پس در ملاک های انتخاب همسر یکی از نکات مهم این است که زن مرد تحصیلات هماهنگی داشته باشند که مرتبط با تربیت فرزندان وبه معنای آگاهی های لازم برای تربیت باشد، نه صرفاً عنوان مدرک تحصیلی.

والدین آگاه می توانند فرزندان خوبی تربیت کنند و منظور از والدین آگاه، والدین دارای مدرک تحصیلی و یا والدینی بی سواد نیست؛ بلکه مراد والدینی است که نسبت به آموزه های تربیتی آگاه هستند و می توانند تربیت خوبی را برای فرزندانشان به ارمغان بیاورند.

سواد

تناسب اقتصادی

آخرین ملاک در انتخاب همسر، تناسب اقتصادی بین دو خانواده است؛ اگر دختر از لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به پسر داشته باشد، بعد ها ممکن است که این مسئله، آسیب تربیتی برای فرزندان ایجاد کند.

اگر مرد از لحاظ بنیة اقتصادی، نسبت به خانوادة همسرش خیلی ضعیف‌تر باشد، جایگاه و مقبولیّت خود را پیش همسرش از دست خواهد داد و ممکن است در آینده آسیب تربیتی برای فرزندان ایجاد شود؛ زیرا یکی از ابزارهای حفظ جایگاه مرد، اقتدار مالی است.

دارایی