• اینکه می‌‌بینید اجانب اینگونه بر ضد ایران تبلیغ می‌‌کنند و رسانه‌‌های گروهیشان بی‌‌وقفه علیه مابه کار گرفته می‌‌شوند، برای این است که این قیام برای اسلام است و ما می‌‌خواهیم فرهنگ اسلامی را در همه جا گسترش دهیم و اینها می‌ترسند که مبادا اسلام در کشورشان رشد پیدا کند و دیگر جایی برای آنها نباشد. امام خمینی(ره)
  • اگر بتوانیم اخلاق را اسلامی کنیم، فرهنگ را اسلامی کنیم، مردم را با خُلقیّات اسلامی پرورش دهیم و صفاتی را که در صدر اسلام از یک جماعت کوچک، یک ملت عظیم و مقتدر درست کرد، در ملتمان زنده کنیم، همینها بزرگترین دستاوردهاست. امام خامنه ای مدظله العالی

lavazem_tahrir (41) lavazem_tahrir (40) lavazem_tahrir (39) lavazem_tahrir (38) lavazem_tahrir (37) lavazem_tahrir (36) lavazem_tahrir (35) lavazem_tahrir (34) lavazem_tahrir (33) lavazem_tahrir (32) lavazem_tahrir (31) lavazem_tahrir (30) lavazem_tahrir (29) lavazem_tahrir (28) lavazem_tahrir (27) lavazem_tahrir (26) lavazem_tahrir (25) lavazem_tahrir (24) lavazem_tahrir (23) lavazem_tahrir (22) lavazem_tahrir (21) lavazem_tahrir (20) lavazem_tahrir (19) lavazem_tahrir (18) lavazem_tahrir (17) lavazem_tahrir (16) lavazem_tahrir (15) lavazem_tahrir (14) lavazem_tahrir (13) lavazem_tahrir (12) lavazem_tahrir (11) lavazem_tahrir (10) lavazem_tahrir (9) lavazem_tahrir (8) lavazem_tahrir (7) lavazem_tahrir (6) lavazem_tahrir (5) lavazem_tahrir (4) lavazem_tahrir (3) lavazem_tahrir (2) lavazem_tahrir (1)

نظرات بینندگان

نظری ثبت نشده است

انتظار