وی در ادامه افزود: فرهنگ زیربنا و روح حاکم بر تمام عرصه های فعالیت یک دولت تراز انقلاب اسلامی است. به همین جهت پرداختن به این مقوله بدون اعتنا به سیاست، اقتصاد و سایر حوزه های تحت مدیریت دولت شاید به صلاح نباشد، که اینکه به فرموده رهبری فرهنگ چون هواست و همه ما خواه ناخواه از آن تنفس می کنیم.

رضایی فرد با اشاره به ترویج اباحه گری در عرصه فرهنگی گفت: اگر بخواهیم به خودِ مقوله فرهنگ و مصادیق آن بپردازیم، باید گفت مانند سایر حوزه ها علی‌رغم صرف هزینه های هنگفت، دولت ناموفق بوده است؛ ریشه این عدم توفیق ها را باید در نگاه کلان به مقوله فرهنگ که به نظر می رسد با نگاه کاربردی دینی فاصله داشته باشد، جُست. یکی از خسران ها در این حوزه نگاه مکانیکی و صرفا ابزاری با بهره گیری از مدل های غیر اسلامی است. رشد بی سابقه و بلاوجه کنسرت های موسیقی، نحوه تعامل با بازیگران و مطرح نمودن آنها به عنوان قشر مرجع، ساخت فیلم های کم ارزش و بدون محتوا، اهانت به مقدسات در ساخت فیلم های تاریخی-مذهبی عامل رشد اباحی‌گری در عرصه فرهنگ شده است.

رضایی فرد پیرامون عملکرد دولت در حمایت از جناح فرهنگی مومن با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: عدم پایبندی به ارزش‌های دینی در همه حوزه ها تاثیرات فراوانی در عرصه فرهنگ داشته است، چنانچه قبلا نیز اشاره شد، در سیاست-چه خارجه و چه داخلی- ، در اقتصاد و در اداره بازار، در اجتماع و نوع نگاه به عدالت اجتماعی و در رأس آنها شخص رئیس جمهور باید عملکردها بر مبنای اصول و ارزش های اسلامی و ایرانی باشد. این همان هسته انقلاب اسلامی است که برای رسیدن به نقطه مطلوب آن باید تلاش کرد.

ناگفته پیداست که در کشور دو نگاه متفاوت نسبت به مقوله فرهنگ وجود دارد؛ یک نگاه، نگاه مؤمن، معتقد به مبنای اصول انقلاب و ارزش های اسلامی که به تعبیر رهبری جناح فرهنگی مؤمن نامیده می شود و یک نگاه اباحه‌گرایانه، همراه با تساهل و تسامح و درگیر فُرم و بی اعتنا به محتوا می باشد. دولت تراز انقلاب باید وقت، هزینه و انرژی خود را صرف پرداختن به جناح فرهنگی مؤمن نماید که با تأملی اندک و مطالعه ای کوتاه در حوزه فرهنگ عکس این جریان قابل رویت است.

وی همچنین با اشاره به شیوه برخورد دولت با منتقدین گفت:  نقد و نقادی عامل رشد و پیشرفت و برطرف نمودن اشکالات و یافتن راه اصلاح و خیر است. مسئولین و متولیان امور در جمهوری اسلامی باید تحمل نقدپذیری خود را بیش از پیش کنند. به کار بردن تعابیر سخیفی مانند”بروید به جهنم”، “بی سواد” و … در شأن رئیس جمهور نظام اسلامی نیست. بستن دهان منتقدان با شیوه های سلبی مانند شکایت از رسانه های منتقد و لغو مجوز های آنان نشان از عدم سعه صدر کافی در میان مسئولان دارد و چه زیبنده است که رئیس محترم جمهور که ملبّس به لباس روحانیت است، این حدیث پر مغز امیرالمؤمنین علی علیه السلام را سرلوحه کار خویش قرار دهد: آلت الریاست السعة الصدر.

این فعال فرهنگی با اشاره به وضعیت فرهنگی استان گیلان و عدم توفیق فرهنگی دستگاه های فرهنگی گفت: حضور عناصر دوزیست و یا احیاناً چند زیست و نگاه قشری و سیاسی به مقوله فرهنگ از مهمترین عوامل عدم توفیقات فرهنگی در استان است.