اظهارات ۸ شهریور ۹۴ هاشمی رفسنجانی: “کسانی که بویی از انقلاب نبرده بودند و مبارزه را به دلیل سختی‌های آن حرام می‌دانستند، امروز مدعی‌اند و وقتی از آنان می‌پرسند که چرا از مبارزه بریدید و آن را حرام می‌دانستید؟ یا چرا به دعوت بازگشت به مبارزه پاسخ منفی دادید؟ به دروغ توجیه می‌کنند برای همکاری با منافقین دعوت شده بودیم، در حالی که در آن سال‌ها، سازمان منافقین اصلاً شکل نگرفته بود و آن‌ها فقط درصدد توجیه عافیت‌طلبی خود هستند غافل از اینکه مردم، هوشیار‌تر از تصورهای آن‌ها هستند”

پاسخ:

دیروز بازهم جناب هاشمی ادعاهای قدیمی خود را در خصوص استاد مصباح با گوشه و کنایه تکرار کردند و متأسفانه به جای این که از اشتباه خود در همکاری با کسانی که رسماً سازمان مجاهدین (همان منافقین) را تشکیل دادند سخن بگویند عدم وحدت استاد مصباح با این قماش خائن را که بعدها دستشان به خون هزاران نفر از مسئولان و رزمندگان و مردم عادی ایران آغشته شد را بهانه ای برای حمله بر این علامه و مجاهد و مبارز قرار دادند.

مسئله ی دیگر این که متأسفانه جناب هاشمی علی رغم وجود اسناد متعدد ساواک و علی رغم حضور استاد مصباح در شورای ۱۱ نفره و علی رغم تهیه و انتشار نشریه انتقام توسط استاد مصباح و سایر سوابق مبارزاتی ایشان، همچنان ایشان را متهم به عافیت طلبی می کنند و این در حالی است که این عالم وارسته نه تنها قبل از انقلاب، بلکه بعد از انقلاب نیز هرگز در برابر جریان های انحرافی اعم از کمونیست ها و توده ای ها و لیبرال ها و سایر جریانهای انحرافی ساکت ننشستند و با شمشیر استدلال، علم و اخلاق به میدان آمدند و خود را آماج توهین، تهمت و تحریف جریان های منحرف نمود و حجم هجمه هایی که به ایشان شده است حقیقتاً بی سابقه است.

یکی از اظهارات کذب جناب هاشمی این است که ایشان سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق (همان منافقین) را در سال ۱۳۵۰ معرفی می کند و این در صورتی است که براساس شناسنامه ی رسمی این سازمان، سال تأسیس این سازمان در ۱۴ شهریور ۱۳۴۴ و به رهبری محمد حنیف‌نژاد بوده است و تا سال ۵۰ تنها با عنوان “سازمان” و تا سال ۱۳۵۰بدون نام و آرم فعالیت می کرده است و زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی برای راضی کردن استاد مصباح برای همکاری با “سازمان” در منزل آقای قدوسی به ایشان پیشنهاد دادند، سال ۱۳۴۸ بوده است و این یعنی برخلاف اظهارات جناب هاشمی، این سازمان منحوس ۲ سال از عمرش را در زمان پیشنهاد به استاد مصباح سپری می کرده است.