مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های گیلان در گفتگو با خبرنگار پیک دانشجو در ارتباط با بازگشایی سفارت انگلیس بیان کرد: عاقلانه و براساس تدبیر بود که اگر قرار است ما در سیاست خارجه تعامل با دنیا داشته باشیم  رابطه با انگلیس هم مانند خیلی از کشورها در چارچوب عزت و حکمت و مصلحت ایران اتفاق بیافتد. شوق زدگی بخشی از رسانه های داخلی که سوابق فتنه انگیزی دارند این را نشان می دهد که این نوع ایجاد روابط سیاسی براساس حکمت و مصلحت و تدبیر نیست بلکه بیش از آنکه منافع ملی مورد توجه باشد در راستای رسیدن به منافع حزبی و باندی و جناحی است و از آن جهت که انگلیس هم در سوابق تاریخی ملت ما خوشنام نیست ایجاد رابطه با آن کشور باید حساب شده و محدود و هوشیارانه باشد.

وی همچنین افزود: انگلیسی که سفارتش در فتنه ۸۸ یکی از آتش بیارهای معرکه بود و اساسا نظر اختلاف بیانداز و حکومت کن را در جوامع اسلامی دنبال می کند و هنوز هم توسط تشییع انگلیسی راه تبلیغ شیعه تکفیری را در پیش گرفته است ! همان انگلیسی که دستش آلوده به خون شهدای هسته ای به طور غیرمستقیم است! همان انگلیسی که در ۱۲ سال ظلم ظالمانه تحریم ملت ایران یکی از مهم ترین ارکان در نظام بین الملل بود.

حجت الاسلام مهدوی گفت :مایه غصه است که منتقدین دلسوز و ناصح یک متن برجام زبان و دهان هایشان به طرق های مختلف بسته شده  اما شبکه بی بی سی به راحتی در تهران مشغول فعالیت مرموزانه خودشان هستند.

این دولت های غربی هیچ قابل اعتماد نیستند و باید مواظبت داشت تا دوباره جریان کیف انگلیسی در بعضی مراکز حساس تصمیم ساز نقش آفرینی نکند.

کیف انگلیسی هنوز برای فتنه انگیزی برای استعمار برای دربندکردن بسیاری از خواص منفعل پول خرج می کند و سفارت انگلیس از قاعده مستثنا نیست.

مخالفت دانشجویان آگاه مخالفت در باب باز کردن یک سفارت کشور نیست بلکه فریادی است جهت مواظبت برای حفظ منافع ملی یک کشور، فریاد اعتراضی است نسبت به یک روباه پیر حیله گر، یک نهیبی است برای کسانی که جهت نفوذ قدرت های خارجی در کشور فرهنگ سازی و فضاسازی می نماید.

به نظر می رسد دولت خبر از افکار عمومی مردم و حساسیت این ملت آگاه نسبت به این کشور خبیث دارد و راز  بعضی از این پنهان کاری ها را باید در نوع مطالبات مردم و ایجاد سوال های جدی در افکار عمومی یافت و البته انتظار می رود دولتی که خود را دولت راستگویان می نامد با ملت خویش به نحو شفاف و روشن به تبیین مسائل از جمله بازگشایی سفارت انگلیس بپردازد.