اولین نشست رسانه‌ای فیلم سینمایی محمد(ص) و آیین رونمایی از شهرک این فیلم و نام نوشته فیلم محمد(ص) با حضور مجید مجیدی، علیرضا رضاداد، حجت‌الله ایوبی، حبیب ایل بیگی، حیدریان، مسئولان شرکت تابان نور به عنوان دست اندکاران لجستیکی فیلم و با حضور رسولی، داور نام نوشت محمد رسول الله پایان یافت.

در این نشست از نام نوشت محمد رسول الله رونمایی شد که تصویر آن را در ذیل مشاهده می‌کنید.

۱۳۹۳۱۰۱۷۱۶۳۳۵۴۷۸۸۴۴۵۷۱۸۱۰