زمانی که شاهین نجفی در ترانه خود به ساحت قدسی معصومین توهین کرد و در پی آن از سوی مراجع معظم تقلید مرتد شناخته شد، همگان توقع آن داشتند کسانی که به هر دلیل سابقه همراهی و همکاری با او داشتند با محکوم کردن این اقدام ابراز پشیمانی کنند اما عده ای بودند که چنین نکردند و امروز با کمال راحتی در کشور به زندگی خود ادامه می دهند و حتی حمایت خود را از دوست مرتد خود ابراز می دارند، یکی از این افراد “یغما گلرویی” است؛ دوست شاهین نجفی و سراینده ترانه های مبتذل وی.

گلرویی پس از فرار نجفی از ایران، وی را در شعری “برادر” خود نامید و به ستایش از آزادگی او پرداخت بی آن که ابایی از برخورد با خودش داشته باشد و برای آن که اثبات شعر به خودش را نیز اثبات کند، خود آن را در قالب ویدئویی خواند.

golroe

وی که نقش مهمی در هدایت جوانان علاقه مند به شعر به سمت جریان ابتذال و بی بند و باری دارد در حالی آزادانه در کشور کلاس های شعر خود را برگزار می کند که صراحتا برای خوانندگان متواری لس آنجلسی نظیر ابراهیم حامدی، سیاوش قمیشی و … ترانه می سراید و با افتخار نیز همکاری با این افراد را اعلام می کند.

krp8fyt35qh91wug43c2

گلرویی با این سوابق منفی، چندی پیش توانست با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم کتاب خود با نام “من رویایی دارم” که شامل اشعارش برای خوانندگان لس آنجلسی است را منتشر و طی مراسمی آزادانه برای آن جشن امضا گرفت.

گلرویی

این شاعر هتاک به تازگی نیز یک نمایشگاه از آثار عکاسی خود را در یکی از گالری های تهران بر پا کرده بی آن که پاسخی در خصوص رفتارهای هنجارشکن خود ارائه کند.

گلرویی

حال سوال این جاست با توجه به سوابق منفی متعدد یغما گلرویی و بی پروایی وی در تمسخر قوانین کشور و همکاری با ضدانقلاب خارج نشین، وقت آن نرسیده است که مسئولین ذی ربط در این خصوص اقدامی انجام دهند؟