حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به سئوال مقلدان نظر خود را در خصوص وام های دوره ای و نیز کارمزد صندوق های قرض الحسنه اعلام کردند.

متن سئوال و پاسخ این مرجع تقلید به شرح ذیل است.

*سئوال:

 در بين مردم باب شده كه تعدادى از افراد، مثلاً بيست نفر، ماهانه هر كدام ده هزار تومان طبق قراردادى كه همه آن را قبول كرده‌اند، روى هم مى‌گذارند و هر ماه آن را به قيد قرعه براى رفع گرفتارى‌هاى مالى به يكى از افراد مى‌دهند و فردى كه پول را مى‌گيرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مى‌پردازد و بقيه نيز به قيد قرعه و نوبت پول را مى‌گيرند و هيچگونه سود يا كارمزد به هيچ كس تعلق نمى‌گيرد، لطفاً حكم شرعى اين مسأله را بفرماييد.

*پاسخ معظم له

مشاركت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذكور اشكال ندارد.

گرفتن کارمزد در صندوق‌هاى قرض‌الحسنه

*سئوال:

گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟

*پاسخ معظم له

کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود، لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزينه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر اين محاسبه صورت گرفت و احياناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولين صندوق دارد.