پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا به عنوان اولین و اصلی ترین کشوری که منافع استعماری خود را در ایران در خطر دید، به دشمنی و نقض تعهدات با جمهوری اسلامی پرداخت. در اینفوگرافی «دبّه های آمریکایی» به بررسی و تشریح برخی از مهمترین نقض تعهدات آمریکا در قبال ایران پرداخته شده است.

۱۲۸۸۲۱-۳۶۵۲۲۲-۱۴۳۳۰۱۰۵۶۰